Saugiau naudokis telefonu

Pamokos planas

Tikslas: suprasti mobiliųjų technologijų sukeliamas grėsmes asmens privatumui ir saugumui, susipažinti su saugesniu jų naudojimu.

Priemonės: nebūtinos.

Metodai: įžanginiai klausimai, atvejų analizė, diskusijos.