Pažink netinkamą turinį internete

Pamokos planas

Tikslas: suprasti, kad ne visa internete esanti informacija yra tinkama ir patikima, išmokyti vertinti ją kritiškai, suprasti, ką internete galima skelbti, o ką ne.

Priemonės: –

Metodai: įžanginiai klausimai, atvejų analizė, diskusijos.