Socialiniai tinklai: kas tavo draugai?

Pamokos planas

Tikslas: suvokti bendravimo grėsmes socialiniuose tinkluose, atrasti ir priimti saugaus elgesio juose strategijas, įtvirtinti privatumo ir asmens duomenų saugumo sampratą.

Priemonės:

Metodai: įžanginiai klausimai, atvejų analizė, diskusijos.