KAIP NAUDOTIS?

Mieli mokytojai,

Šioje svetainėje pateikiamos įvairios veiklos, skirtos Jums naudoti rengiant saugesnio interneto pamokėles Jūsų mokiniams. Temos ir veiklos parengtos taip, kad ne tik supažindintų mokinius su egzistuojančiomis grėsmėmis internete, bet pateiktų žinių ir įgūdžių kaip šių grėsmių vengti, o joms atsiradus – pasiūlyti priemones joms išspręsti.

Kiekviena tema pristatoma pagal vienodą struktūrą:

  • Bendroji informacija – pristatomas temos tikslas, naudojamas priemonės.
  • Teorinis įvadas – informacija, išsamiai supažindinanti su konkrečia tema ir jos aktualumu. Ją galima skaityti tiesiai svetainėje ar atsispausdinus.
  • Pamokų veiklos – saugesnio interneto pamokėlių rengimui siūlomos veiklos: įžanginiai klausimai, vaizdo siužetai, klausimai diskusijoms ar darbui grupėse, kt.
  • Papildoma medžiaga – įvairi papildoma informacija, susijusi su nagrinėjamos temos turiniu.

Ši svetainė ir pamokų temos parengtos taip, kad jas galima būtų naudoti lengvai keičiant ir priderinant prie Jūsų poreikio ir siekiamų pamokos tikslą. Pamokų veikloms siūlomi įžanginiai klausimai, vaizdo siužetai, klausimai diskusijoms ar darbui grupėse. Medžiagos gali būti pateikta daugiau nei vienai 45 min. trukmės pamokai, tad iš pateikiamų pamokų veiklų kviečiame rinktis tas, kurios labiausiai atitinka Jūsų ir mokinių poreikius, atsižvelgiant į mokinių amžių ir temos išmanymą.

Svetainės medžiagai suteiktos Creative Commons autorinės teisės yra – leidžiama naudoti nekomerciniais tikslais ir leidžiama atlikti turinio pakeitimus. Tad pateiktus pamokų planus galite be apribojimų naudoti ir adaptuoti saugesnio interneto pamokai pagal Jūsų ir mokinių poreikį.

Mums svarbi Jūsų nuomonė. Kviečiame savo pastabas bei pasiūlymus svetainės tobulinimui siųsti mums. Taip pat būsime dėkingi už pranešimą apie pastebėtas neveikiančias nuorodas.

Kviečiame naudotis !